Nedladdning av notblad

För Hemsjömanualets åtta sånger har transkriptioner gjorts till modern notskrifr enligt de principer som beskrivs i textdelen.

Sång 1 Benedictus es Domine (Välsignad är Du Herre), ur bröllopsritualet.

Sång 2 Clementissime Domine (Allramildaste Herre), ur begravningsritualet.

Sång 3 Lumen ad reuelacionem (Simeons lovsång), ur ritualet för Kyndelsmässodagen.

Sång 4 Exaudi nos, Domine (Vänd Ditt öra till oss, Herre), ur askonsdagens ritual.

Sång 5 Per omnia saecula (Genom alla sekler), prefation ur Palmsöndagens ritual.

Sång 6 Turba multa (Skaror utan tal), ur Palmsöndagens ritual.

Sång 6 Turba multa med infogad svensk text Text enligt Psaltaren 95 ur Bibel 2000.

Sång 7 Inuentor rutuli(Skapare, Du gode Herre) ur Påsknattens uppståndelsegudstjänst.

Sång 8 Rex sanctorum angelorum(Heliga änglars Konung) användes dels under Påsknattens uppståndelsegudstjänst och dels under Allhelgonahelgen.

Sång 8 Rex sanctorum angelorum utökad med möjliga noter till Kyrie och Miserere.

Åter till startsidan