Villkor för nedladdning

Det är tillåtet för var och en att ladda ned och använda textdel, transkriptioner och inspelningar på följande villkor:

1. Vid användning måste källan anges om jag inte har gett tillstånd till annat.

2. Betalning är frivillig, men bidrag till min musikverksamhet mottages tacksamt. Rekommenderat bidrag är

20 kr för nedladdning eller kopiering av hela materialet för enskilt bruk

40 kr för nedladdning eller kopiering av noter till enstaka sång till en sånggrupp eller kör (obegränsat antal ex)

100 kr för nedladdning eller kopiering av hela materialet till en kör eller sånggrupp (obegränsat antal ex)

Vill någon bidra med större eller mindre belopp än dem som nämnts ovan, så mottages detta tacksamt.
Eventuellt bidrag insättes på mitt Bankgiro 5405-7450

Avsikten med den här frivilliga avgiften är att möjliggöra fortsatt arbete inom detta och liknande områden utan att mina förluster blir alltför stora.

Allan Emrén

Villkoren accepteras.

Villkoren accepteras inte.

Åter till startsidan