Beställning av bok och CD-skiva

En uppsättning:
Pris 160 kr + frakt 38 kr

2 - 5 Uppsättningar:
Pris 150 kr/st + frakt 44 kr

Mer än 5 skivor:
Pris 140 kr/st + frakt 50 kr

25 % MOMS ingår i ovanstående priser. Faktura bifogas vid leverans.

Antal......
Namn.......
Postadress
Postnr....... Postort