Beställning av CD-skiva

En skiva:
Pris 60 kr + frakt 27 kr

2 - 5 skivor:
Pris 50 kr/st + frakt 32 kr

Mer än 5 skivor:
Pris 40 kr/st + frakt 38 kr

25 % MOMS ingår i ovanstående priser. Faktura bifogas vid leverans.

Antal ex....
Namn.......
Postadress
Postnr....... Postort