M e d e l t i d s m u s i k


Musikhistoria. Skrifter med musikhistoriskt innehåll.
Nedladdning av notmaterial. Transkriptioner av medeltidsmusik till modern notskrift.
Nedladdning av musikfiler. Filer med ljud (sång), MP3 och i vissa fall CD-kvalitet.
Aktuella projekt. Musiken i Hemsjömanualet.

Redaktör: Allan Emrén